Metalų savybės

Ar elementas elgiasi kaip metalas, galima pasakyti iš to kaip lengvai jis atiduoda elektroną reakcijos metu. Metalai lengvai atiduoda elektronus dėl to, kad jų jonizacijos energija yra labai žema, ir jie netraukia elektronų, nes jų elektroneigiamumas yra mažas. Tai reiškia, kad didžioji dalis metalų turi didelius atomo spindulius ir žemą jonizacijos energiją. Būtent dėl to, kai žiūrime į periodinę lentelę, elementai turi daugiau metalo savybių einant iš dešinės į kairę ir iš viršaus į apačią. Priešingai labiausiai nemetališki elementai yra viršutiniam dešiniajame kampe periodinės lentelės. Jie turi aukštą elektronegativumą ir aukštą jonizacijos energiją.

Kiek elementas yra metališkas yra sunku apibrėžti, bet žiūrint į periodinę lentelę tendencija yra gan tęstina, pavyzdžiui Si, kuris yra viduryje tarp metalų ir nemetalų iš tikrųjų turi savybių ir metalų, ir nemetalų.  Vandenilis yra viena išskirtinė iššimtis, ir jis turi metališkų savybių labai aukštame slėgyje ir žemoje temperatūroje. Kitos metalų savybės yra: blizgumas, kietumas, ilgaamžiškumas.