Idealiosios dujos

Idealiosios dujos yra bet kurios dujos kurioms galima pritaikyti idealiųjų dujų taisyklę (žr. idealiųjų dujų lygties pamoką). Idealiųjų dujų elgesys yra paremtas tuom kad jos elgiasi pagal kinetinę molekulinę teoriją (žr. kinetinių dujų teorijos pamoką).

Tai hipotetiškos, neegzituojančios dujos kurios neturi jokių tarp molekulinių ryšių tarp dujų dalelių. Idealiųjų dujų dalelės yra labai mažos: pačios dujos užima didelį tūrį, bet pačios dalelės yra apsimetama, kad neturi jokio tūrio. Teoretiškai šios idealios dujų dalelės juda pastoviai, atsitiktina kryptimi ir tiesia trajektorija.

Realybėje tokios dujos neegzistuoja. Bet tikros dujos gali elgtis kaip idealiosios dujos žemame slėgyje ir aukštoje temperatūroje, kur tarp molekulinės jėgos tarp dalelių yra sumažintos. Net jei ir idealiosios dujos neegzistuoja, jų supratimas padeda suprasti tikras dujas.