Idealiųjų dujų lygtis

Idealiųjų dujų lygtis atskleidžia ryšį tarp įvairių šių dujų savybių. Šios savybės yra slėgis (P), tūris (V), molių kiekis (n), ir temperatūra (T). Idealiųjų dujų lygtis yra parodyta žemiau.

PV = nRT

R yra universali dujų konstanta. Tai yra numeris, kurio reikšmė priklauso nuo kitų savybių naudojamų vienetų. Dvi dažniausia naudojamos šios konstantos reikšmės yra, R = 0,08206 L atm mol-1K-1 ir R= 8,314 J mol-1K-1. Visos temperatūros turi būti Kelvino vienetuose (K) kai atliekami skaičiavimai naudojant šias idealiųjų dujų lygtis. Idealiųjų dujų lygtis taip pat gali būti naudojama apskaičiuoti idealiųjų dujų tankį (d) arba molinė masę (M). Apačioje yra visos lygtis, kurias reikėtų prisiminti.

Reikia paminėti, kad idealiųjų dujų lygtis nėra visiškai teisinga realiom dujom ir suskaičiuotos reikšmės nebus visiškai teisingos realioms dujoms.